Styrelsen för MP Värmdö 2018

Ordförande
Siv Strömbäck
E-post: siv.stromback@mp.se
Mobil: 070-496 10 66   
Vice ordförande
Mats Abrahamsson
Kassör        
Karin Petrovski
Sekreterare        
Pauline Gyllengahm  
Övriga ledamöter
Filip Joelsson
Hanna Thorell                 
                
          
Underordnade sidor (1): Protokoll